Publikationer, TV-udsendelser og Downloads

PUBLIKATIONER:

Jacobsen, C. H. & Mortensen, K.V. (2017). Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde. Almen og psykodynamisk supervisionsteori (330 sider). København: Hans Reitzels Forlag. Anmeldelse af bogen kan læse her.

Jacobsen, C. H. & Nielsen, J. (2015). Supervision af psykoterapi. I: F. Alberdi, B. Rosenbaum & P. Sørensen (red.): Moderne Psykoterapi. Teori og metoder (s. 583-602). København: Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, C. H. (2014). The Psychotherapeutic Profession in Denmark. International Federation for Psychotherapy (IFP) Newsletter, 01:2014, p.15-17

Jacobsen, C. H. (2014). Psykologer i egenterapi. Psykolognyt, 68 (1), p. 20-21.

Jacobsen, C. H. & Nielsen, J. (2014). Psykologer som supervisander. Psykolognyt, 68 (1), p. 20-22.

Nielsen, J., Jacobsen, C. H. & Mathiesen, B. B. (2013). Psykologer som supervisorer. Psykolognyt, 67 (20), p. 16-18.

Jacobsen, C. H.; Nielsen,  J. Mathiesen, B. B. & Orlinsky, D. E. (2013). Den teoretiske orientering. Psykolognyt, 67, (19), p.20-22.

Jacobsen, C. H., Nielsen, J. & Mathiesen, B. B. (2013). Hvem er de danske psykoterapeuter?. Psykolognyt, 67 (18), p. 16-18.

Jacobsen, C. H. & Kjølbye, M. (2013). Psykodynamisk supervision. I: P. Bertelsen, C.H.Jacobsen & N. K. Rosenberg (red): Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesmåder (s. 52-68). København: Hans Reitzels Forlag

Jacobsen, C. H. & Mortensen, K. V. (2013). Tværfaglig supervision. I: P. Bertelsen, C.H. Jacobsen & N. K. Rosenberg (red): Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesmåder (s. 13-31). København: Hans Reitzels Forlag.

Bertelsen, P. Jacobsen, C.H & Rosenberg, N.K. (red.)(2013): Tværfaglig supervision. Centrale teorier og anvendelsesmåder. København: Hans Reitzels Forlag (215 sider).

Jacobsen, C. H. (2013). Grundlæggende elementer i supervision af psykoterapeutiske arbejdsområder. I Pedersen, I. N. (red.): Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet (s. 53-66). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jacobsen, C. H. (2013). Kreative metoder i verbal supervision. I Pedersen, I. N. (red.): Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet (s. 67-83). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jacobsen, C. H. & Mortensen, K. V. (2013). Psykoterapeutisk praksis – på psykodynamisk grundlag. København: Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, C. H. (2013). Psykoterapeuterne og de psykoterapeutiske ydelser: Uddannelse, kvalitetssikring samt praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold. I: Møhl, B., & Kjølbye, M. (red.). Psykoterapi (side 45-56). København: Psykiatrifonden.

Jacobsen, C. H. (2013). Psykoterapi og supervision. I: Møhl, B., & Kjølbye, M. (red.). Psykoterapi (side 455-461). København: Psykiatrifonden.

Nielsen, J, Jacobsen, C. H. & Mathiesen, B. B. (2012). Novice supervisors’ tasks and training – a descriptive study. Nordic Psychology (Online), 64 (3), 182-191.

Jacobsen, C. H., Nielsen, J., & Orlinsky, D. E. (2012). Danish Psychologists as Psychotherapists: Professional, Demographic and Personal Characteristics, and Change in Theoretical Orientations. Nordic Psychology (Online), 64 (3), 168-181.

Jacobsen, C. H. (2012). Psykoterapien bag facaden: Om dynamisk psykoterapi og psykoterapisupervision. TV foredrag: Danskernes Akademi, Danmarks Radio, DR2.

Jacobsen, C. H., & Grünbaum, L. (2011). Supervision af psykoterapi via Skype. Matrix 28 (4), 337-349.

Jacobsen, C. H. (2011). Clinical Supervision in Denmark: Resulets from the danish DPCCQ study of supervision. I SPR-2011, Bern Switzerland. 42nd. International Meeting. June 29 - july 2. Book of Abstracts. (s. 208). Ulm, Germany: Ulmer Textbank Verlag.

Jacobsen, C. H., Nielsen, J., & Mathisen, B. B. (2010). Faktorer i psykoterapeuters faglige udvikling: Set i relationelle, udviklingspsykopatologiske og empiriske perspektiver. Psyke og Logos, 31(2), 688-714.

Jacobsen, C. H. (2010). Forsvarsmekanismer og psykoterapi. TV foredrag, Danmarks Radio, DR2.

Jørgensen, L. H., & Jacobsen, C. H. (2010). Gruppesupervision af læger på onkologisk afdeling. Psyke & Logos, 30(2), 672-694.

Jacobsen, C. H., Schilling, B., & Nielsen, J. (2010). Kommentar: Duplik til Nicole Rosenberg: Supervision og tre K'er. Psykolog Nyt, 64(7), 41-42.

Jacobsen, C. H. (2010). Psykens forsvarsmekanismer. TV foredrag, Danmarks Radio, DR2.

Schilling, B., Jacobsen, C. H., & Nielsen, J. (2010). Supervision - og de tre k'er. Psykolog Nyt, 64(4).

Jacobsen, C. H., Jensen, K. B., & Madsen, N. S. (2010). The client’s ideas and fantasies of the supervisor in video recorded psychotherapy. I Book og Abstracts: Society for Psychotherapy Research 41st. Annual Meeting. Jun 23 to 27, 2010, Asilomar, California, USA (1 udg.) Kapitel 128.(s. 128). Ulm, Tyskland: Ulmer Textbank Verlag.

Jacobsen, C. H., Olesen, M. K., & Kløve, A. (2010). The influence of video recordings on beginning therapist’s learning in psychotherapy training. I Book of Abstracts (1 udg.) (s. 97-97). Ulm, Tyskland.

Jacobsen, C. H., & Tanggaard, L. (2009). Beginning therapists’ experiences of what constitutes good and bad psychotherapy supervision: With a special focus on individual differences. Nordic Psychology (Online), 61(4), 59-84.

Kjølbye, M., & Jacobsen, C. H. (2009). Den relationelle psykiatri: psykopatologi og behandling (kap. 3). I Broeng, S. (red.), Fokus på relationer: psykiatri i praksis (s. 75-91 + 236-237 (referencer)). København: Hans Reitzel.

Jacobsen, C. H., & Kjølbye, M. (2009). Det teoretiske grundlag for en relationel psykiatri (kap. 2). I Broeng, S. (red.), Fokus på relationer: Psykiatri i praksis (s. 37-73 + 233-235 (referencer)). København: Hans Reitzel.

Nielsen, G. H., Skjerve, J., Jacobsen, C. H., Gullestad, S. E., Hansen, B. R., Reichelt, S., Rønnestad, M. H., & Torgersen, A. M. (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students in group supervision: a comparative analysis. Nordic Psychology (Online), 61(4), 49-58.

Skjerve, J,. Nielsen, G. H.,  Jacobsen, C. H., Gullestad, S. E., Hansen, B. R., Reichelt, S., Rønnestad, M. H. & Torgersen, A. M., (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: the supervisee perspective. Nordic Psychology (Online), 61(4), 28-48.

Nielsen, J., & Jacobsen, C. H. (2009). Nordic perspectives on supervision and supervision research: special issue on supervision. Nordic Psychology (Online), 61(4), 1-4.

Jacobsen, C. H. (red.) (2009). Nordic Psychology: Temanummer: Supervision. I Nordic Psychology (Online), 61(4), København.

Jacobsen, C. H., Nielsen, J., & Mathisen, B. B. (2009). Nu skal danske psykoterapeuter undersøges. Psykolog Nyt, 63(20), 24-25.

Jacobsen, C. H. (2009). Terapeuters brug af selvafsløring. Psykolog Nyt, 63(15), 16-20.

Jacobsen, C. H. (2009). The Psychotherapeutic Professions in Denmark. Society for Psychotherapy Research.

Jacobsen, C. H. (2007). A qualitative single case study of parallel processes. Counselling and Psychotherapy Research, 7(1), 26-33.

Jacobsen, C. H., & Agerskov, K. (2007). Etiske betragtninger ved supervision. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 128-142). København: Akademisk.

Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (2007). Indledning. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og Praksis (1 udg.) (s. 7-19). København: Akademisk.

Mortensen, K. V., & Jacobsen, C. H. (2007). Kontraktetablering i supervision. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 83-91). København: Akademisk.

Jacobsen, C. H., & Pedersen, L. T. (2007). Novice supervisee's experiences of what's good and bad psychotherapysupervision. I Book of Abstracts: 38th International Meeting for the Society of Psychotherapy Research, SPR, June 20-23, 2007 Madison, Wisconsin, USA (s. 122).

Jacobsen, C. H. (2007). Parallelprocesser. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 117-127). København: Akademisk.

Jacobsen, C. H. (2007). Supervisand og supervisor. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 104-116). København: Akademisk.

Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.) (2007). Supervision af psykoterapi.: Teori og praksis (1 udg.) København: Akademisk.

Jacobsen, C. H. (2007). Supervision og de tilgrænsende områder. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 20-33). København: Akademisk.

Jacobsen, C. H. (2007). Supervisionens materiale og proces. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 70-82). København: Akademisk.

Jacobsen, C. H. (2007). Supervisors funktioner, opgaver og roller. I Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (red.), Supervision af psykoterapi: Teori og praksis (1 udg.) (s. 44-56). København: Akademisk.

Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Petersen, L. L. (2006). Forord. I Jacobsen, C. H. (red.), Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodynamisk belysning (s. 5-7). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jacobsen, C. H., & Thorgaard, L. (2006). Indledning. I Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Petersen, L. L. (red.), Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodynamisk belysning (s. 9-12). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jacobsen, C. H. (2006). Parallelprocesser og deres tilblivelse i supervision. I Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Petersen, L. L. (red.), Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodynamisk belysning (s. 143-157). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jacobsen, C. H., Pons, F., & Aagesen, N. S. (2006). Psykologistuderendes ønsker om egenterapi i Universitetsklinikken professionprogram ved Aalborg Universitet Aalborg: Aalborg Universitet.

Jacobsen, C. H. (2006). Supervisors interventioner ved parallelprocesser. Matrix, 22(4), 354 – 369.

Jacobsen, C. H., Thorgaard, L., & Lanken Petersen, L. (red.) (2006). Tilknytning, tab og tilblivelse: i psykodaynamisk belysning. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jacobsen, C. H., Pons, F., Larsen, D. E., & Hansen, M. R. (2005). Effekt af den psykoterapeutiske behandling v. Universitetsklinikken: første afrapportering fra FAPU-UK Aalborg: Aalborg Universitet.

Jacobsen, C. H. (2005). Parallelprocesser i psykoterapi og supervision: teori, forskning og praksis Aalborg Universitet: Psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

Jacobsen, C. H. (2005). Psykoterapisupervisionens didaktik. Psyke & Logos, 26(2), 699-713.

Jacobsen, C. H. (2003). Empirical studies of parallel processes - review and criticism. Nordic Psychology, 55(3), 177-196.

Jacobsen, C. H. (2003). Klinisk psykologi på AAU. Psykolog Nyt, 56(19), 20-25.

Jacobsen, C. H. (2001). Supervisors valg af fokus og rolle: som funktion af supervisandens faglige udvikling. Matrix, årg. 18(3), 195-227.

Jacobsen, C. H. (2000). "De måske egnede": problemer ved selektion til gruppeanalytisk psykoterapi. Matrix, 17(1), 53-86.

Jacobsen, C. H. (2000). Parallelprocesser i psykoterapi og supervision: nogle refleksioner over fænomenet og dets psykologiske mekanismer. Psyke & Logos, 21(2), 600-630.

Jacobsen, C. H. & Thybo, J. (1994): Klienters oplevelser af psykoterapi. Et empirisk Single-case studie. Århus: Center for Samtaleterapi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (210 sider).

 

Peer-reviewed papers og posters samt internationale præsentationer

Jacobsen, C. H. (2014). Personal Therapy in Denmark. Results from the Danish DPCCQ study. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 45nd International Conference, København. Juni 2012.

Jacobsen, C. H. (2012). ”My worst supervision.” Qualitative and quantitative data from the Danish DPCCQ study of supervision. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 43nd International Conference, Virginia Beach, USA. Juni 2012.

Jacobsen, C. H. "Min værste supervision". Kvalitative og kvantitative data fra den danske DPCCQ. Psykoterapi- och handledningsforskning i dialog: En nordisk konferens och nätverksbyggande. Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. Oktober 2011. http://www.terapiforskning.se/arbetsgruppen.html

Jacobsen, C. H., & Nielsen, J. (2011). Clinical Supervision in Denmark: Results from the Danish DPCCQ study of supervision. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 42nd International Conference, Bern, Schweiz.

Nielsen, J., Jacobsen, C.H. Paper: Clinical supervision reflected through a Danish DPCCQ-sample. International conference on clinical supervision, London, UK, Februar 2011.

Jacobsen, C. H. Paper: On research in the parallel process. The SuPraNet seminars on clinical supervision. Leicester, UK. Februar 2011.

Nielsen, J., Jacobsen, C.H. & Mathisen, B. B. Psykoterapeuters faglige udvikling. Konference i forbindelse med Københavns Universitetskliniks 60 år jubilæum. August 2010.

Jacobsen, C. H., Jensen, K. B., & Madsen, N. S. Clients experience of video recordings of their psychotherapy. Paper presented at The Sixth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Adelphi University, New York, USA. Juni 2010.

Petersen, B., & Jacobsen, C. H. Post-Graduate Training in Private Practice: A qualitative Study. Poster presented at The Sixth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Adelphi University, New York, USA. Juni 2010.

Jacobsen, C. H., Jensen, K. B., & Madsen, N. S. The client’s ideas and fantasies of the supervisor in video recorded psychotherapy: Research findings from a qualitative study. Poster presented at Society for Psychotherapy Research 41st International Meeting, Monterey, CA, USA. Juni 2010

Jacobsen, C. H., Olesen, M. K., & Kløve, A. The influence of video recordings on beginning therapists’ learning in psychotherapy training. Paper presented at Society for Psychotherapy Research 41st International Meeting, Monterey, CA, USA. Juni 2010.

Jacobsen, C. H. What is supervision? Det Franciskanske Familie Institut, Ljubljana, Slovenien. April 2010.

Jacobsen, C. H. Selfdisclosure and nondisclosure in psychotherapy and supervision. Det Franciskanske Familie Institut, Ljubljana, Slovenien. April 2010.

Jacobsen, C. H. Workshop at “Supervision today - from research to practice”. Arr.: The British Association for Counselling & Psychotherapy, Birmingham, UK. December 2010.

Jacobsen, C.H.& Tanggaard, L. Novice supervisee's experiences of what is good and bad psychotherapy supervision.  Paper: Society for Psychotherapy Research 38th International Meeting. Madison, WI, USA: Juni 2007.

Jacobsen, C. H. Assessment of the supervisee's professional functioning and supervision of cases. Workshop: Det Franciskanske Familie Institut, Ljubljana, Slovenien , d. 12.05.06.

Jacobsen, C. H. Parallel process, Supervisors interventions to parallel process and as a function of the supervisee's level of professional development. Paper: Det Teologiske Universitet, Universitetet i Ljubljana, Slovenien, d. 11.05.06.

Jacobsen, C. H. The Parallel Process in clinical supervision and supervision research. Workshop + Panel: Supervision today - from research to practice. Arr.: The British Association for Counselling & Psychotherapy, Birmingham, Storbritannien, 4. december 2007.

Jacobsen, C. H. Issues and problems in psychotherapy supervision. Bemidji State University, Minnesota, USA. 1 dag workshop. Maj, 2006.

Jacobsen, C. H. Issues and problems in psychotherapy supervision (problems and parameters in psychoanalytic supervision, the history of psychodynamic psychotherapy supervision, what to present in supervison). Paper:  Det Teologiske Universitet, Universitetet i Ljubljana, Slovenien, d. 11.05.06

Jacobsen, C. H. Workshop on supervision and parallel process. Heldagsseminar: 17.10.05. Stockholms Akademi för Psykoterapi Utbildning SAPU), Stockholm, Sverige.

Jacobsen, C. H. Supervisory interventions to novice psychotherapists. Poster: Society for Psychotherapy Research 36.th annual meeting, Montreal, 22. juni, 2005.

Jacobsen, C. H. The concept of parallel process and it’s impact as seen in a single case study psychotherapy and supervision. Paper: Clinical service meeting. The W. A. White Institute of Psychoanalysis, New York City, 21 juni 2005.

Jacobsen, C. H. A Qualitative case study of parallel process and the effect of supervisory interventions. Paper: The first International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision Buffalo, NY, USA, 17. juni 2005.

Jacobsen, C. H. Parallel processes in in the treatment of a male schizophrenic patient. A qualitative case study of psychotherapy and supervision sessions. Paper: The 22nd Nordic Congress on Psychology, København, august 2004.

Jacobsen, C. H. Psychodynamic supervision, parallel process and supervisor’s focus and role. 1 dags Workshop: Bemidji State University 7.05.04 for psykologer i Minnesota. Heldags workshop for psykologer i Minnesota.

Jacobsen, C. H. Parallel processes in the treatment of a male schizophrenic patient. A qualitative case study of psychotherapy and supervision sessions. Mid-Atlantic Chapter Meeting of the Society for Psychotherapy Research, Penn State University, Paper: State College, PA, d. 11.11.02.

Jacobsen, C. H. Parallel processes in psychotherapy and supervision: Reflections on theory and supervisors interventions - illustrated with a case study of parallel processes in the treatment of a schizophrenic patient. Doctoral Training Counseling Psychology Program, Lehigh University, Pennsylvania, d. 10.10.02.

Jacobsen, C. H. Research findings and the clinical use of parallel process in psychotherapy and supervision. Poster: præsenteret v. 18th World Congress of Psychotherapy. Trondheim, Norge. 16.8.02

Jacobsen, C. H. Parallelprocesser -med en note om kausalitetsspørgsmålets betydning for supervisors interventioner. Paper:  Nordplus møde mellem nordiske psykologiuddannelser, Oslo, d. 28.9.01. Tema: Vejledning og supervision.