Kurser

Jeg har undervist i psykologi og psykiatri siden 1989 og har igennem årene erhvervet omfattende undervisningserfaring indenfor stort set alle områder af psykologien, selvom psykoterapi, og den kliniske psykologi er mine hovedområder.

Jeg har særlig erfaring med kurser inden for:

Psykoterapi
Psykoanalytisk orienteret psykoterapi
Assessment mhp. behandling
Interventionsformer
Supervision
Supervision af tværfagligt personale
Supervisionsteori for specialister i psykoterapi som ønsker supervisorgodkendelse
Psykoterapiforskningen og dens fund
Personlighedsforstyrrelser og behandling heraf
Personlighedsteori
Patient-behandler relationen

Kontakt mig venligst vedrørende særlige ønsker om foredrag, seminarer eller længere kursusforløb.

Oversigt over større kursusforløb, som jeg har medvirket til afholdelse af:

Medvirken i tidligere afholdte større,  postgraduate psykoterapeutiske uddannelsesforløb, mv.

2 årig supervisoruddannelse for læger og psykologer v. Psykiatrien i Region Syddanmark (Augustenborg og Middelfart). I samarbejde med lektor Jan Nielsen, KU. 2010 – 2012.

3årige psykodynamiske psykoterapiuddannelse i Region Nordjylland. Aalborg Psykiatriske Sygehus. I samarbejde med bl.a. Kjersti Lien og Birger Guldbæk. 2010-2013.

2årig supervisoruddannelse for læger, psykologer og musikterapeuter. Region Nordjylland. Aalborg Psykiatriske Sygehus. I samarbejde med Inge Nygaard Pedersen 2009-2010.

3årige psykodynamiske psykoterapiuddannelse i Region Nordjylland. Aalborg Psykiatriske Sygehus. I samarbejde med bl.a. Kirsten Agerskov, Tove Mathisen og Kjersti Lien. 2007-2010.

2årig supervisoruddannelse for læger og psykologer ved Psykiatrien i Region Midtjylland. 18 dage. I samarbejde med Marlis Dall, Kristian Valbak, Kristian Rokkedal og Morten Kjølbye. Psykiatrisk Hospital Risskov, 2007-2008.

2årig efteruddannelse i miljøterapi af personalet ved Børne- og ungdomspsykiatrien (teori og supervision).  13 dage. I samarbejde med Morten Kjølbye., Esbjerg 2005-2007.

1 årig Efteruddannelsesforløb for socialpsykiatrien i Sønderjyllands Amt. Projekt projektiv identifikation og parallelprocesser (incl. supervision), 10 dage. Åbenrå 2004-2005.

3årige psykodynamiske psykoterapiuddannelse i Region Nordjylland. Aalborg Psykiatriske Sygehus. I samarbejde med bl.a. Kirsten Agerskov, Tove Mathisen og Kjersti Lien. 2003-2006.

2årig efteruddannelse af erfaren psykiatrisk plejepersonale: Træning i miljøterapeutisk supervision. I samarbejde m. Morten Kjølbye. 12 dage. Ribe. 2002-2004.