Behandling

Nogle tanker om psykoterapi.

Der har i de senere år været en del tale om "evidensbaseret psykoterapi" (videnskabelig udforskning af, hvilke behandlingsmetoder, der virker bedst til bestemte lidelser) og man har set forsøg på at bestemme, at et givent problem bedst behandles på med en bestemt terapiform.

Ser man imidlertid nærmere på psykoterapiforskningen vil man opdage 1) at der ikke er ret stor forskel på, hvor godt de forskellige terapiformer virker og 2) mens der er op til 8 til 10 gange så stor forskel på, hvem der udfører den psykoterapeutiske behandling, som der er forskel på, hvilken terapiform man vælger. Kort sagt er det langt vigtigere om man får hjælp hos en dygtig terapeut, end det er, hvilken form for psykoterapi, denne terapeut udfører.

For mig er det vigtigt, at lære den enkelte klient at kende - ikke blot dette menneskes problemer, klager og symptomer. To mennesker med tilsyneladende ens symptomer kan i virkeligheden godt have behov for en forskellig behandling. Derfor forsøger jeg altid på baggrund af en klientens livshistorie, og indblik i, hvilken person, jeg sidder overfor, at skræddersy en behandling, som er passende.

Jeg har igennem mine forskellige ansættelser, i min private praksis og som konsulent for forskellige offentlige myndigheder erhvervet erfaring med behandling af stort set alle patientgrupper.

I mit psykoterapeutiske arbejde lægger jeg vægt på klientens livshistorie, på en god relation, og på klientens følelser. Men selvom fortiden er vigtig, udspiller ens problemer sig i nutiden. Derfor er det vigtigt at fokusere på det aktuelle og på, hvordan den enkelte klient selv bidrager til opretholdelsen af sine problemer. Det er vanskeligt at ændre på andre, og udgangspunktet for psykoterapi bør altid være, hvad klienten selv kan og vil ændre ved sit liv.

At gå i psykoterapi er at arbejde - nogle gange hårdt - med sig selv. Endvidere er der tale om et samarbejde. Det er således vigtigt, at vi sammen finder en passende måde, at udføre det, som der skal til. Jeg lægger stor vægt på humor, såvel som alvor. Når der skal arbejdes med noget vanskeligt, kan humoren nogle gange være hjælpsom.

Nogle problemer kan afhjælpes relativt hurtigt, mens andre tager længere tid.


Jeg kan tilbyde følgende former for behandling:

- Individuel psykoterapi, voksne og unge bl.a.
- Depression og angst
- Tab, sorg og krise
- Seksuelle overgreb
- Spiseforstyrrelser
- Personlighedsforstyrrelser
- Parterapi og samlivsproblemer - herunder seksuelle problemer.
- Gruppeterapi. Kontakt mig, hvis du ønsker at deltage i gruppeterapi.
- Gruppeterapi for psykologistuderende

Jeg er både trænet i langtids psykoterapi, i dynamisk korttids psykoterapi og i gruppeanalyse.
Jeg har med årene fået en del erfaring som egenterapeut for psykologer og læger.